Profiel instelling


Naam instelling
International End Time Revival Ministries Amsterdam

Straat
Eeftink 100 F
Postcode
1103AE
Stad
Amsterdam

Telefoonnummer
06-33686754
E-mail
owusupatrick45@yahoo.com

RSIN/ Fiscaal nummer
822383676

Doelstelling
Het doel van de kerkgenootschap is vastgelegd in haar statuten. Deze luidt als volgt: -de verkondiging van christelijke naastenliefde aan alle gelovigen van Jezus Christus, als de zoon van God; -de prediking, verkondiging en bevordering van het geestelijke onderricht op grond van de bijbel door beoefening van godsdienstige plechtigheden , het uitdragen van godsdienstige beginselen en leerstellingen op het gebied van christelijke geloof; -het ondersteunen van zending (missie) en van zendelingen teneinde het geloof te verbreiden; -het verkondigen van de beginselen van eenheid, liefde, vrede en al het voorgaande ten aanzien van de Nederlandse samenleving en de rest van de wereld, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Bestuurssamenstelling
De kerkgenootschap heeft uit zijn midden, een bestuursleden benoemd welke ondermeer bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Namen bestuurders
- de heer S.S. Bapps (voorzitter) - de heer A.E. Debrah (secretaris) - de heer P. Owusu (Penningmeester) - de heer S.B. Fetuah (bestuurslid) - mevrouw G. Kwarteng (bestuurslid)

Beloningsbeleid
bestuurders van het Kerkgenootschap in het onderhavige boekjaar ontvangen geen beloning. Alle bestuurders werken als vrijwilligers en ontvangen dan ook geen beloning en/of honorarium voor de door hun verrichte prestaties.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Nog nader te beschrijven

Financiƫle verantwoording

Beleidsplan

Extra informatie
/

Made by 4METER