Profiel instelling


Naam instelling
Stichting The Apostles Continuation Church

Straat
Wethouder De Vriesplantsoen
Postcode
1107AP
Stad
Amsterdam

Telefoonnummer
0619052837
E-mail
charles_gyasi@live.nl

RSIN/ Fiscaal nummer
0619052837

Doelstelling
Het doel van de Stichting is vastgelegd in haar statuten. Deze luidt als volgt: -de verkondiging van christelijke naastenliefde aan alle gelovigen van Jezus Christus, als de zoon van God; -de prediking, verkondiging en bevordering van het geestelijke onderricht op grond van de bijbel door beoefening van godsdienstige plechtigheden , het uitdragen van godsdienstige beginselen en leerstellingen op het gebied van christelijke geloof; -het ondersteunen van zending (missie) en van zendelingen teneinde het geloof te verbreiden; -het verkondigen van de beginselen van eenheid, liefde, vrede en al het voorgaande ten aanzien van de Nederlandse samenleving en de rest van de wereld, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
De Stichting wordt gedreven in de vorm van een Stichting. Derhalve kent zij een stichtingsbestuur. Op grond van de statuten heeft het bestuur, uit zijn midden, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris benoemd.

Namen bestuurders
Het stichtingsbestuur wordt thans gevormd door de volgende personen: -de heer S. Boateng (voorzitter) -de heer (Secretaris) -de heer J. Gyasi (penningmeester) - G. Osei-Owusu (bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloningen anders dan het ontvangen van een normale onkostenvergoeding voor het uitoefenen van hun bestuurstaken

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast de beoefening van godsdienstige plechtigheden heeft de Stichting in 2015 Stichting de volgende activiteiten uitgevoerd: -Elder Appreciation day -Womans Day -Easter Convention -Annual Harvest and Thanksgiving -Youth Day -Christmas/ and of the year. -Men’s Day

Financiële verantwoording

Beleidsplan

Extra informatie
/

Made by 4METER