Profiel instelling


Naam instelling
Christ for the World Missions

Straat
Javastraat 118 A
Postcode
1094 HP
Stad
Amsterdam

Telefoonnummer
06-85754566
E-mail
christmissionsadam@gmail.com

RSIN/ Fiscaal nummer
818694932

Doelstelling
-God te leren kennen, om Hem te verheerlijken over de hele wereld te maken; -Wij preken het woord van God; -Wij aanbidden God in onze levensopvatting en levensstijl;en -Wij volgen het karakter van God in ons dagelijks leven.

Bestuurssamenstelling
Christ for the World Missions wordt gedreven in de vorm van een Vereniging. Derhalve kent zij een verenigingsbestuur. Op grond van de statuten heeft zij een bestuur, uit zijn midden, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris benoemd.

Namen bestuurders
Het bestuur wordt thans gevormd door de volgende personen: - de heer C.A. Mensah - mevr A. Lurfs - Akrofi - L. Ankamah

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloningen anders dan het ontvangen van een normale onkostenvergoeding voor het uitoefenen van hun bestuurstaken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Nog nader te beschrijven

Financiƫle verantwoording

Beleidsplan

Extra informatie
/

Made by 4METER