Onze diensten


     

Kosten: Voor gebruik van ons internetportaal betaalt u slechts € 50 excl. btw per jaar.
Aanvullende diensten


Een van de voorwaarde van de nieuwe ANBI regeling is dat ANBI’s, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag publiceren. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt ná 31 december 2011. Dit houdt dus in dat u op 1 januari 2014 het jaarverslag van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december) moet publiceren. Hierbij ervan uitgaande dat uw boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarverslag van het boekjaar 2013 moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Met andere woorden, uiterlijk op 1 juli 2014. Het jaarverslag moet minimaal bestaan uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting hierop. Voor kerkgenootschappen en vermogensfondsen geldt er een uitzondering. Zij hoeven geen balans op te maken. Gelet op het specifieke karakter van het jaarverslag is het denkbaar dat ANBI’s ondersteuning nodig hebben bij het opmaken van het jaarverslag. Ook is het denkbaar dat sommige ANBI’s het opmaken van het jaarverslag uit willen besteden.

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens neergelegd bij de ANBI instellingen zelf. Dit vanuit het gedeelde streven van de overheid en de sector naar meer zelfregulering. Het is dus denkbaar dat een belangstellende of de gebruiker van het internetportaal meer vertrouwen zullen toe dichten aan de gepubliceerde informatie wanneer die is onderzocht door een externe deskundige. Een onafhankelijke externe deskundige kan bijvoorbeeld een accountant zijn. Dit onderzoek kan dan voor die belangstellende of gebruiker, bijvoorbeeld een donateur of een bedrijf, een reden zijn om juist uw ANBI instelling (financieel) te ondersteunen en niet te gaan voor ANBI instelling die dit onderzoek niet heeft laten uitvoeren.

Wil uw instelling een ondersteuning bij het opmaken van het jaarverslag of onderzoek laten doen? Dat kan. We werken samen met partijen die dit voor u kunnen verzorgen. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of vraag vrijblijvend een offerte bij ons op.
Made by 4METER